Toekomstig leiderschap
Invloeden van buitenaf veranderen onze blik op de wereld en veranderen onze omgeving. Zo heeft Covid de
wereld voorgoed veranderd en heeft MeToo ook grote invloed op onze hedendaagse wereld. De komende
tijd zullen we ongetwijfeld merken dat het zakelijke landschap ook verder zal veranderen. Dat zal invloed
hebben op het leiderschap van de toekomst.
Hoewel sommige aspecten van leiderschap, zoals het formuleren van een visie en het uitvoeren van een
strategie, zullen blijven bestaan, zal de toekomstige leider over een nieuw arsenaal aan vaardigheden en
denkwijzen moeten beschikken om effectief te kunnen leiden. Dat komt omdat organisaties er over tien jaar
fundamenteel anders uit zullen zien en werken, wat betekent dat we een nieuw type leider aan het roer van
deze organisaties nodig hebben. Er is behoefte aan leiders met een inclusieve, nieuwsgierige en creatieve
denkwijze

Inclusiviteit
De wereld raakt steeds meer verbonden, waardoor iedere organisatie het potentieel heeft voor wereldwijde
medewerkers en klanten. Inclusiviteit betekent de mentaliteit hebben van een wereldburger. Dat betekent
globaal denken en diversiteit omarmen. Leiders moeten nieuwe culturen begrijpen en waarderen, actief op
zoek gaan naar diverse teams, leiding geven aan medewerkers met verschillende achtergronden en
knowhow om nieuwe wereldwijde markten te betreden en succesvol te zijn.
Dienend, inspirerend leiderschap past bij de toekomstige leiders. De dienende mentaliteit druist in tegen veel
van de oude manier van denken dat leiders aan de top van het bedrijf blijven. De mentaliteit van de
dienstverlening betekent dat je nederigheid beoefent en dat je vier groepen bedient: je leiders als je die hebt,
je klanten, je team en jezelf. Het betekent verbinding vinden met die groepen. Wat leeft daar? Wat geeft hen
voldoening en waarin voelen zij zich gehoord, gezien en gerespecteerd. Nog belangrijker: kun jij (als leider)
jezelf reflecteren op deze vragen?

Nieuwsgierigheid
Ik zou van de daken willen schreeuwen: Blijf nieuwsgierig!!! Zodra je denkt dat je ‘het wel weet’ mis je
aansluiting met je leiders als je die hebt, je klanten, je team en jezelf. Toekomstige leiders kunnen veel leren
van de honger naar andere oorden die de oude ontdekkingsreizigers hadden. Zodra er iets onbekends in hun
blikveld komt helpt het als zij zich niet afwenden, of aannemen dat ze het al weten maar het onbekende
omarmen. Ze moeten openstaan voor nieuwe idee n en van koers veranderen naarmate de wereld om hen
heen evolueert. Net zoals ontdekkingsreizigers voortdurend moesten leren, anticiperen, aanpassen moeten
leiders super veerkrachtig zijn en nieuwsgierigheid oefenen. De leider van de toekomst is hierin een
voorbeeld voor iedereen in de organisatie en zeer betrokken bij de persoonlijke en zakelijke groei van
eenieder. Een machtspositie willen handhaven is dodelijk voor nieuwsgierigheid en inspiratie. Toekomstige
leiders zijn zich hiervan bewust.

Creativiteit
Zoals chef-koks ingredi nten combineren om tongstrelende maaltijden te cre ren, op weg naar de bekroning
van hun creatieve, smaakvolle meesterwerk, een Michel nster, moeten leiders de twee meest essenti le
ingredi nten van hun organisatie in evenwicht brengen: menselijkheid en technologie. Dat betekent dat zij
technologie moeten omarmen en gebruiken om de effici ntie in de organisatie te verbeteren, terwijl ze
tegelijkertijd een gevoel van doelgerichtheid, veiligheid en zorg voor menselijke werknemers bieden. Het   n
kan niet zonder het andere. Bij creatief en verantwoordelijk leiderschap hoort dat je in staat bent om afstand
te nemen en van afstand met een arendsoog naar de organisatie durft te kijken. Stel jezelf de vragen: Wat
wordt er van mij verwacht? Wat gebeurt hier? Hoe functioneren mensen, processen, systemen? In hoeverre
zijn we actueel en voorbereid op de toekomst? Voelen mensen zich veilig in onze organisatie en hebben zij
vertrouwen in de toekomst.
De leider van de toekomst kan alle praktische beslissingen toetsen aan een duidelijke visie, missie, identiteit
en waarden. Effici nt en richtinggevend. Met hun missie, creativiteit en verantwoordelijkheid helpen ze
bouwen aan een betere gemeenschap.

De toekomstige vorm van leiderschap vraagt om vaardigheden zoals
Coaching
Gedreven coaches motiveren, inspireren en betrekken hun teams, terwijl ze voor elk lid als individu zorgen.
Evenzo moeten toekomstige leiders medewerkers als individuen waarderen in plaats van iedereen als alleen
werknemers te beschouwen. De beste coaches en leiders ontwikkelen hun mensen om succesvoller te zijn
dan zij.

Toekomstgerichtheid
Futuristen zorgen ervoor dat organisaties niet verrast worden door wat de toekomst zou kunnen brengen. De
wereld waarin we leven en werken is voortdurend in verandering en vol onbekenden. Futuristen overwegen
meerdere scenario’s en bedenken nieuwe mogelijkheden. Ze blijven op de hoogte van trends en zijn
verbonden met hun netwerken. Dit is verreweg de belangrijkste vaardigheid voor toekomstig leiderschap.
Ook belangrijk is om objectief te kijken naar je rentmeesterschap.

Technerdiness
Pubers, gadgetfans en nerds lijken altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste technologie. Toekomstige
leiders moeten dat ook zijn. Wordt een techfan! Een toekomstig leider hoeft geen expert te zijn in de
praktische toepassing, maar moet technologie en knowhow willen omarmen om deze optimaal te benutten
voor de organisatie. De veiligheid van de organisatie kan ermee geholpen worden evenals de efficiency! Ze
moeten technisch onderlegd en digitaal vloeiend zijn.

Tolk/vertaler
Tolken kunnen talen omzetten in voor ons begrijpelijke taal. Vertalers zijn meesterlijke communicators. Ze
luisteren om te begrijpen en doen meer dan horen wat mensen zeggen. Ze gebruiken verbale en non-verbale
communicatie om contact te maken met mensen en weten welke kanalen ze het beste kunnen gebruiken om
het lawaai te doorbreken en hun berichten over te brengen. Luisteren en communiceren zijn twee tijdloze
aspecten van geweldig leiderschap, maar het zijn ook de twee die het meest veranderen! Een onmisbare
vaardigheid voor iedere toekomstige leider.

Gandhi
Gandhi was een voorvechter van mensenrechten en een icoon van geweldloosheid. Geroemd en geliefd
omwille van zijn zachtaardige inborst en legendarische wijsheid. E n van zijn mooiste uitspraken: “Daar gaan
mijn mensen, ik moet ze volgen want ik ben hun leider”. Tientallen jaren hebben leiders ervoor terug gedeinsd
om emotioneel te zijn. Maar in de toekomst moeten leiders emotioneel intelligent zijn zoals Gandhi en hun
empathie en zelfbewustzijn ontwikkelen. Goede communicators bouwen verbindingen en zijn niet bang om
kwetsbaar te zijn. Empathie is een vaardigheid die zorgt dat je de gevoelens en perspectieven van anderen
begrijpt. Zelfbewustzijn gaat over het begrijpen van je eigen sterke en zwakke punten en het helpen van
anderen om die van jou ook te begrijpen.

Bjørna Rekers, Ravissant Coaching & Training
Eveneens verbonden als coach, consultant, trainer aan XL10 Training|Opleiding
Mede oprichter van het platform Frankl Life Coaches