Wie zijn eigen bezieling niet kent weet niet wat hij wil. Het gevolg is dat je blind en doof bent voor je eigen wensen en mogelijkheden en leeft volgens de wensen en mogelijkheden van anderen. Vaak ga je dan risicovermijdend gedrag laten zien. Kortom: je durft niet echt te leven, je bent angstig. Je gaat jezelf, je interne mens je identiteit, je authenticiteit verwaarlozen. Ik noem dit ‘je ziel’, want je bent je bezieling kwijt. Een echte expert en deskundige op het gebied van de ziel is Thomas Moore (1940) Een Amerikaanse psychoanalist die talloze boeken over de ‘kracht’ van mensen en de ‘ziel’ van mensen heeft geschreven. Eén van zijn boeken -zorg voor de ziel- heeft mij geïnspireerd tijdens het samenstellen van de HartsTocht workshop. De HartsTocht is de 4-daagse reis die je maakt om je authentieke zelf te (her)ontdekken.

Velen zijn het contact met zichzelf kwijtgeraakt, omdat ze niet meer in het bestaan van de ziel geloven. Zij verwaarlozen hun ziel. Als dat gebeurt dan wordt het zichtbaar in de vorm van obsessies, verslavingen, gewelddadigheid en verlies van betekenis. Je hoort mensen dingen zeggen als: ‘Let maar niet op mij, ik doe er niet toe’ of ‘Wat ik zeg is niet zo interessant’ en ‘Ik heb geen idee waarvoor ik nog leef’. Ook minder heftig gedrag kun je waarnemen bij verwaarlozing van de ziel. Zoals binge watchen, veel snoepen, overmatig alcoholgebruik, facebook compulsief checken, veel eten en vele andere dingen. Het is niet mijn intentie om hierover te oordelen. Het is veel meer mijn behoefte om het verband te onderzoeken en te vragen: ‘staat de afhankelijkheid van deze zaken het ontdekken van je eigen bezieling of het gaan van je eigen pad in de weg?’ Want door het ontdekken van je bezieling kun je autonoom en authentiek leven volgens je eigen wensen en mogelijkheden en waarde toekennen aan jezelf oftewel eigenwaarde ontwikkelen. De angst voor het oordeel van de ander is dan minder groot of helemaal niet aanwezig. Je gaat je eigen mogelijkheden weer gebruiken en je eigen verantwoordelijkheid nemen, het lot zelf in handen nemen. In tegenstelling tot degenen die het bij de ander neerleggen. Je hebt vast weleens gehoord:’Ik ben mijn baan verloren en heb zo hard gewerkt, ik kan de moed niet opbrengen om een andere baan te zoeken, de staat mag nu voor mij zorgen!’ ‘Het is toch geen wonder dat ik teveel drink en zo nu en dan een pilletje slik of coke neem? Mijn vriendin heeft me in de steek gelaten, wat moet ik dan, ik weet niet waar ik het zoeken moet?’ of ‘Ik ben echt een goede boekhouder, bouwvakker, kapster maar ik kom niet aan de bak, ik weet het ook niet meer’. Zij leggen het lot in handen van een ander.


Evenals uitspraken of gedachten zoals;’ Ik weet niet wat ik wil’, of ‘Ik weet niet wat ik moet kiezen’, geven aan dat je niet echt naar je innerlijke stem luistert. Je ziel weet wel wat er moet gebeuren. Ook deze mensen hebben signalen gevoeld, het is niet gelukt om er iets mee te doen en ze hebben zich toen afhankelijk gemaakt van anderen, van drugs of van alcohol.
Thomas Moore ziet in de ziel de kracht die geest en lichaam, gedachten en leven, spiritualiteit en de wereld bijeenhoudt. Hoe belangrijk is het dan, de ziel terug te brengen in het leven.
Meer toewijding in het dagelijks leven, meer aandacht en heelheid, is een van de manieren waarop dat kan volgens hem. Op deze wijze kan elk mens weer in contact komen met een bron van authentieke kracht. En als de ziel van het individu zich ontwikkelt, zal dat ook heilzaam zijn voor de ziel van onze collectieve samenleving. Daardoor gaat de wereld er een beetje mooier uitzien. En dat is dan weer waar ik met mijn talent en bezieling aan wil werken. In de HartsTocht neem ik je mee op reis. Onder deskundige begeleiding ga je ontdekken wat jouw bezieling is, wat jou in beweging zet en wat je eigenwaarde is. Ga je mee?