Runeteken in het logo

Hoe ik een logo koos uit een eeuwenoud communicatiesysteem.

Het symbool van het logo van Ravissant is een runeteken. Het runenschrift (kortweg runen) is het oudste bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren van Noord-Europa, Groot Britannië, Scandinavië en IJsland vanaf de 2e of de 3e eeuw tot de 16e of 17e eeuw. Het bestaat uit letters samengesteld uit meestal rechte en hoekige lijnen die gemakkelijk in bijvoorbeeld steen of hout kunnen worden gekrast.
De 12e rune van het futhark alfabet is de Jera-rune die verwijst naar de zonnecyclus van 12 maanden. De vorm van de Jera-rune veronderstelt beweging. Dit is de dynamiek van de interactie van de hemelse en aardse krachten.
Het aan Jera inherente dualisme wijst op de innerlijke verwarring die voortvloeit uit de verkeerde handeling of niet handelen. De boodschap kan zijn dat je je anders tegenover de natuurlijke orde der dingen moet opstellen. Dat kan met pijn gepaard gaan. Net zoals persoonlijke ontwikkeling of verandering van cultuur in een organisatie of team.
Je moet je brood verdienen op een manier die goed is voor het leven op aarde. Je moet het zaad voor het brood van volgend jaar zaaien, want anders kun je geen oogst verwachten en zul je de kwelling van honger ervaren.

Wie zijn leven leeft in harmonie met de natuurlijke wet mag verwachten dat hij beloond wordt. Dat is wat Ravissant wil weergeven. Ontwikkeling en groei. En groei zonder pijn is niet mogelijk.Hoewel de precieze oorsprong onbekend is en de laatste traditionele runenmeester 300 jr geleden in IJsland leefde, geven de runen nog steeds rechtstreeks toegang tot Oudnoorse wijsheid.
In de verhalen uit de Noorse mythologie wordt aan het woord runen een betekenis gegeven, namelijk die van wijsheid, kennis van het verborgene. In de Hávamál wordt verteld van Odin, die in zijn eindeloze zoektocht naar meer wijsheid, zichzelf negen nachten lang aan de wereldboom, Yggdrasill ophing, waarna hij tot inzicht kwam dat het geheim achter de runen diep in zijn eigen binnenste verborgen zat.
En ook dit komt weer overeen met de visie die Ravissant heeft op het werken met mensen. Het antwoord zit al in de individu, de groep of het team.
Wat fascinerend dat deze wijsheid honderden jaren geleden in stenen werd gekerfd. Ik ben blij dat ik bij de oorsprong van Ravissant voor dit teken als logo gekozen heb.